Köpmanhamns stugförening

Denna sida uppdaterad 2020-03-16

Anslagstavlan uppdaterad 2020-03-16

 

 

 

PÅ anslagstavlan finns en lägesrapport daterad 16/3 2020

 

Läs mer om höstens arbetsdag som ägde rum den 14/9, 2019, på anslagstavlan.

Informationsbladet rörande vår förening är distribuerat via e- mail.

Protokollet från årsmötet är nu distribuerat, via e-mail, och i förekommande fall via kungliga postverket.

ÅRsmötet den 15/6 2019 samlade ca 20 fastighetsägare på kvällen var det KNYTIS i tältet, se ytterligare information på anslagstavlan.

 

 

Skärpning vad gäller sopor, så att inte sopkärlen blir överfyllda.!!!!!

ICA Fontänen har en uppsättning kärl för diverse förpackningar som ej skall hamna i våra sopkärl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild från sommarfesten 2013, som Lars Björklund har producerat.

 

 

 

[javascript protected email address]