ANSLAGSTAVLAN

Om du "scrollar" till botten av sidan kommer du till "medlems-bloggen"

2020-03-16. Högt vattenstånd i sjön och ytterst lite is längst in vid strandkanterna. Vårtecken: svansar o gäss vid Ramnäs kyrka. Knipor i Kolbäcksån vi bron i Ramnäs, en trana på åkrarna. I Sjöhagen skymtade årets första tussilago!!!! Våren är på antågande, trots allt.

2020-03-01. Normalt vattenstånd i sjön. Hela sjön är isbelagd, vet ej hur tunn isen är, men det är nog bara några centimeter. Ca 5 cm blötsnö finns, men regnet smälter nog bort den. Vid Ramnäs kyrka betade hundratals gäss samt ett 50 tal sångsvanar.

2020-02-05. Normalt vattenstånd i sjön och en tunn isskorpa täcker hela sjön!!! Ingen snö och det dammade på man körde på vägen!! Vid Ramnäs kyrka betade hundratals gäss på åkrarna,  på väg söderut eller norrut??? I mitten av januari skådades entusiastiska fritidsfiskare som provade fiskelyckan från båtar , både nedströms kungsbron samt vid den stora ön.

2019-12-30. Årets sista statusrappprt: julafton bjöd på 2cm nysnö och is en bit ut från land. Sedan komm värmen och blåst vilket medförde att i princip all is är borta på sjön. Gräsänder och en storskrake simmar runt!! Mycket högt vattenstånd i sjön och dammluckorna i Västanfors är fullt öppna. Blidvädret +10 grader har gjort att vår väg har förvandlats till en lite typ "leråker" .det är inte ens is i postlådekurvan.

2019-12-21  Fortfarande extremt högt vattenstånd i sjön!!! All snö är borta,,,

2019-11-16. Fortfarande högt vattenstånd i sjön och tydligen kom det så pass mycket snö i veckan så att plogning utfördes av våra vägar. Lite snöhögar vid dikeskanterna tyder på det. Kör försiktigt i brevlådekurvan eftersom skridskobana har bildats, som vanligt!! Åvestbo julmarknad äger rum den 23/11..

2019-11-04. Fortfarande mycket högt vattenstånd i sjön och vår ordförande har satt upp de röda vägpinnarna. Hoppas att det dröjer innan snön kommer!!!

2019-10-20. Björkarna har fällt sina löv, medan asparna lyser gul-röda. Senaste regnet har gjort att vi har högt vattenstånd i sjön. Det porlar rejält i våra diken.  Vår ordförande har lagat alla potthål. Skarvarna är fortfarande kvar på pyramidstenen. Alla båtar är nu upptagna.

2019-09-14. Höstens arbetsdag bjöd på stålande väder och ca 15 fastigheter var representerade. Allmänningen vid arbetsboden röjdes o räfsades, soptunneställningen förstärktes, den trasiga vägtrumman lagades och buskar o sly vid Eva o Kalles kurva snyggades till. Stefan körde ut väggrus. Lasse skötte grillning och till fikat fanns en mycket god äppelkaka som Irja hade bakat.

2019-08-08. Två av punkterna som behandlades på årsmötet är nu åtgärdade: kantklippning av diken samt informationsblad.

2019-07-20. Fredagen den 19 juli kom helikoptern och erbjöd sightseeing över Köpmanhamn, från Branbo till fagersta. Vid varje uppstigning tog man med 5-6 passagerare. Vi som stog kvar på marken upplevde en hökanon då propellerbladen sände iväg det avslagna gräset på landningsplatsen. Alla som flög med helikoptern tycktedet var mycket häftigt!!!

2019-07-02. Protokollet från årsmötet är distribuerat och de viktigaste besluten från årsmötet finns under fliken " viktig information" .

2019-06-17. Under vecka 24 kom det åtminstone 60mm regn, vissa tror att det kom 100mm. Detta medförde att vägtrumman vid Eva/Kalle o Eva Sols havererade. En bräda i hålet markerar detta . I backen ner mot vändplanen mot Sjöhagen har grus o sten spolats bort och diken skapats i vägen, Kör försiktigt!! Vattennivån i sjön här stigit ca 20cm till följd av nederbörden.

2019-06-16. Årsmötet hölls i strålande väder och ca 20 fastigheter var representerade. Ytterligare i formation från mötet kommer, då protokollet är distribuerat. 

2019-05-23 Här kommer lite information från vårens städdag, där 23 fastigheter var representerade, vilket är rekord.. Bra städväder och Börje hade fixat grus till vägen, så det blev uppgrusat från riksvägen till postlådekurvan. Så det blev bara potthålen som behövdes åtgärdas. Diken rensades och kanter klipptes och de tre allmänningarna snyggades upp. Allmänningen vid pumphuset röjdes med motorsåg. Arbetsdagen avslutades som vanligt med fika med nybakat bröd. Humöret på topp och Lasse skötte grillningen med bravur.... Vägverket saltade vägarna den 17/5, så nu dammar det mindre.

2019-02-04. Susanne har sett en stor vildsvinsgalt under fågelbordet och enligt Gustav då finns det även en sugga med tre kultingar. Detta är väl inte det vårtecken som man önskat sig!!

2019-02-21. Ett mycket mycket tidigt vårtecken är att massor av gäss samt att två sångsvanar har siktats vid Ramnäs kyrka, åkrarna. Det är ca en månad tidigare än förra året!!!!!

2019-01-15. Eva o Kalle har flyttat in i sitt nya o efterlängtade hus. Vilket läge!!!! Ca 5 cm nysnö täcker nu marken och isen på sjön verkar säker. Flera fiskare o soldyrkare har provat på isen och det finns även en upp-plogad bana utanför vår vik och bort mot Sjöhagen.

2018-12-07. Massor av trevliga julbelysningar finns nu uppsatta på de flesta husen i området, det märks att julen närmar sig. Bl.a så har Susanne o Christers julbock fått belysning!! Isen lade sig på stora delar av sjön natten 5-6 december.

2018-11-25. Åvestbo julmarknad ägde rum den 24/11, soligt väder och nollgradigt. Massor av besökare som vanligt, varav en hel del köpmanhamnare. Skavarna håller fortfarande till påpyramidstenen. Gräsänder och knipor finns kvar och ingen is har lagt sig, men vi har haft -9 grader. 

2018-10-29. De röda vägpinnarna är nu uppsatta samt vägpottorna är justerade. Som vanligt är det vår fantastiske ordförande som fixat allt detta!!!!

2018-09-20. Höstens städdag skedde i strålande solsken, med mycket god anslutning, då ca 20 fastigheter var representerade. Sedvanlig lagning av potthål, vägförbättring och uppstädning av allmänna ytor. Dagen avslutades med kaffe o hemlagad äppelkaka samt korvgrillning. Som vanligt sköttes grillningen av vår mästergrillare Lauri. 

2018-06-17. Årsstämman den 16/6 hade god anslutning, nästan 20 fastigheter var representerade. Information kommer som vanligt att sändas ut via e-mail alternativ brev.

2018-08-24. Våra dikeskanten samt vägrenar är nu klippta, så det borde betyda att arbetsdagen blir nog ganska lindrig.

2018-06-17. Årets sommarfest (16/6) hade hörsammats av ca 20 personer.  Fint väder och trevlig stämning med utmärkt dragspelsmusik. Klurig frågesport, som vanligt, av Lars B. Ett fantastiskt dansframträdande av Ida o Petters Loui, vad månne det bli av denna grabb!!!

2018-05-25. Den 21/5 saltades vägen av Vägverkets bevattningsbil, så nu dammar der mindre. Ett flertal byggprojekt har startats upp. Gustav bygger ett garage. Hos Eva o Kalle pågår grundarbeten och plattan gjuts snart. Hos Wernerssons har man börjat med markarbeten.

2018-05-16. Vårens städdag hade samlat deltagare från ca 20 fastigheter, ett rekord!!! Gräsytor krattades, allmänningen klipptes, vägen grusades upp med god hjälp av Stefan G som körde hjullastaren. Fikastunden med korvgrillning, Lasse var grillmästare, avnjöts i strålande solsken.

2018-05-03. Det höga vattenståndet i sjön börjar sakta att sjunka och flugsnapparen och storlommen har anlänt.

2018-04-24. De röda vägpinnarna är borttagna. Ett arbetslag fixade alla vägpottor ( 21/4). Storskrakar och doppingen har anlänt till vår sjö. Även skarven har installerat sig på pyramidstenen. Allt smältvatten i kolbäcksån och tillhörande bäckar har medfört att vi har mycket högt vattenstånd i sjön och nivån stiger för varje dag.

2018-04-07. Det senaste vårtecknet är att tranor och tofsvipor finns på åkrarna vid Ramnäs kyrka, smältvattnet strömmar i hjulspåren och vägen är nästan isfri, men med pottor!

2018-04-04. Ännu ett vårtecken är att sångsvanar i mängd finns på åkrarna vid Ramnäs kyrka och att smältvattnet sakta smälter bort iskanten vid rännilen vid postlådekurvan.

2018-03-29. Ett vårtecken är att bofinkarna har anlänt till Susanne o Christer, snart får väl vi andra också påhälsning av dessa bofinkar.

2018-03-27. Vårens smältvatten vid postlådekurvan har grävt ett rejält dike rakt över vägen och för att mildra djupet i strömfåran har björkslanor lagts i. Men kör försiktigt så att bilen ej skadas!!!

2018-03-27. Ett vårtecken är att knipan och ett par gäss har skymtats vid Kolbäcksån vid Ramnäs kyrka.

2018-03-20. Solens starka strålar gör att hela vägen har blivit en skridskobana!!! Grusningen hjälper bara på skuggiga partier. På soldränkt väg smälter gruset ner och skridskobana bildas. Ett vårtecken noterades: fiskmåsar vid iskanten nedströms Kungsbron.

2018-03-12. Snöhögarna vid infarten från 66an är så höga att viltstängslet är övertäckt och endast toppen av " lämna-företräde-skylten " skymtas. Källan i skogen har vaknat till liv och skapat en isbana på vägen upp till Ida o Petter. Se upp i kurvan i tomtgräns mellan Engströms/ Erikssons då källvattnet har börjat göra isbana på huvudvägen!!!

2018-02-20 Nu har vi så mycket snö och höga plogvallar så vår snöröjare har flyttat snön i plogvallarna ut i skogen och/eller lagt in snön på tomterna, allt för att vi skall ha en fortsatt fantastiskt plogad väg!!!

2018-02-20. Vattenfall har bytt ut våra elmätare till " generation nr 2". På elskåpets utsida har man även monterat en liten gråvit låda?? Enligt montören så har vi en supermodern mätare som sänder förbrukningsdata varje timme och mätaren är förberedd för solcellsproduktion!!

2018-02-03.  Snön som kom förra veckan har sjunkit ihop ock skare har bildats, men sedan har det fallit ytterligare snö, så vi har fortfarande ca 40 cm och snöröjningen är mycket välgjord!!

2018-01-22.  Nu har vi ca 40 cm nysnö i vårt område.  Snöplogningen är fantastiskt välgjord. Dessutom så har snöröjaren plogat upp ett antal mötesplatser. En eloge till vår snöröjare!!

2017-11-20. Årets första snö har fallit och ca 2-3 cm nysnö täcker marken. Svallis dels vid postlådekurvan samt vid Görans infart. Den stora granbocken finns tjudrad vid infarten till Susanne och Christer medan den mindre granbocken finns vid flaggstången på Susanne o Christers gårdsplan.

2017-10-17. Vår fantastiske ordförande har än en gång lagat alla vägpottor samt börjat sätta upp de röda vägpinnarna.

2017-10-05. Vår kassör har sänt, via e-post, årsfakturan för vår samfällighet. För de som saknar e-postadress sänds fakturan via kungliga postverket.

2017-09-11. STÄDDAGEN den 10/9 skedde i strålande sol, där ca 10 fastigheter var representerade. Stefan G körde hjullastare och förutom att "hyvla" vägen så kördes en massa grus ut för att jämna till alla ojämnheter. Plastslangarna under vägtrummorna förlängdes, allmänningen röjdes och krattades. Arbetsdagen avslutades med grillad korv, öl och kaffe. Som vanligt sköttes grillen av vår grillmästare Lauri.

2017-08-22. Vägrenar och dikeskanten är klippta, vad snyggt det blev!

2017-08-02. Vår grusväg har spurtats med salt eller något liknande av Vägverkets lastbil, så nu dammar det inte!!!!

2017-07-10. Information från årsmötet är distribuerat via email.

2017-06-19. Årets knytis ägde rum den 17/6 i fantastiskt sommarväder och med stort deltagande. Kvällen inleddes med tipspromenad sedan följde mat o dryck med allsång och dragspelsmusik. En klurig frågeomgång med anspelning på fåglar fick vi levererat av Lars Björklund. Senare på kvällen blev det lek/tävlingar bl.a. Luftgevärsskytte. Stort tack till festkommiten.

2017-06-19. Årets årsmöte som ägde rum den 17/6 hade mycket god anslutning från föreningens medlemmar, information från mötet kommer att sändas ut via e-mail och för de saknar e-mail sker utskicket med kungliga postverket.

2017-06-15. Vägpottorn är fixade av vår ordförande och tältet är uppsatt.

2017-05-15. Årets vårstäddag var som vanligt välorganiserad av vår eminente ordförande. Ett strålande vårväder förhöjde arbetsglädjen. Ett 15-tal fastigheter var representerade och arbetet fördelades enligt följande: Uppriktning av postlådeställningen, Pottlagning av vägen ( stor hjälp av Kenths hjullastare), Uppgrusning av "stigen" mellan vårt område och Sjöhagen ( stor hjälp av Gustavs fyrhjuling med tillhörande släpvagn), Krattnig och uppsnyggning av grönområdena. Arbetsdagen avslutades med korvgrillning, kaffe och hembakat. Grillen sköttes av vår mästerkock Lauri.

2017-04-10. Storskraken, sädesärlan och bofinken har anlänt.

2017-04-02. Ett säkert vårtecken är att nästan alla röda vägpinnarna är borttagna, endast några få som fortfarande är fastfrusna finns kvar. Dessutom är samtliga vägpottor åtgärdade, man kan nog gissa vem/vilka som fixat detta!!!

2017-03-25. Ännu ett vårtecken: tranor och knipor vid Ramnäs kyrka.

2017-03-03. Årets första vårtecken : sångsvanar på åkrarna vid Ramnäs kyrka!!!

2017-02-18. Vårväder, nästan all snö har smält bort. Fina skridskoisar, med lite fläckar av ett tunt snölager. Vägen ner till våra stugor, genom skogen där solen ej har kommit åt, är mycket hal dvs glansis, så kör försiktigt!!

2016-11-01. Årets första snö är här, ett tunnt blötsnö lager täcker marken.

2016-10-28. En mycket vacker skylt " välkommen till Köpmanhamn" finns uppsatt vid våra brevlådor.

2016-10-18. Nu är de röda vägkäpparna  uppsatta, men vi hoppas att snön dröjer.

2016-10-05. Fakturan avseende årsavgiften för vår samfällighet har sänds med e-mail till de som anmält mailadress, övriga får fakturan via posten.

2016-09-10. Höstens städdag samlade ca 20 personer representerande 14 fastigheter. Vi fixade vägpottor med hjälp av Kenths traktor. Friggeboden målades om, värmekabel lades ner i vägtrumman vid postlådorna, plastslangar lades i övriga vägtrummor ( för att förhindra igenfrysning), gröna ytor röjdes och räfsades, mm. Som avslutning njöt vi av grillad korv, som Lasse grillade med bravur. Öl serverades samt kaffe och massor av hembakat ( 7 sorter???). Hela städdagen var en mycket trevlig samvaro. Det är synd att inte fler tar chansen till denna gemensamma aktivitet.

2016-08-20. Köpmanhamnsvägen 37 har bytt ägare familjen Gauffin flyttar och ny ägare är familjen Wernesson

2016-08-13. Lupinåkrarna är nu nyslagna och all sly är borta,  vad bra det blev.

2016-08-13. Köpmanhamnsvägen 36 och 38 har fördjupat sina tomter, söderut, då de har köpt ca 30 meter av marken söder om vägen.

2016-07-27. Vägrenar och dikeskanter har klippts med maskin av vår entreprenör, ett mycket bra utfört arbete.

2016-07-06. Susanne undrar om någon har ett litet armeringsnät som hon tänker använda till spaljé för sina växter. Om så är fallet hör av dig till Susanne.

2016-06-29. GRANNSAMVERKAN är nu ett faktum för vårt område. En stor skylt är uppsatt på soptunneplanket och ytterligare skyltar kommer att sättas upp. Susanne E är vårt kontaktman i ärenden rörande Grannsamverkan.

2016-06-19. Thid har sålt sin fastighet och den nye ägaren är Gustav Kaitajärvi, en avlägsen släkting Ingemar Skoglund. Vi hälsar Gustav varmt välkommen till vårt område.

2016-05-08. Årets vårstäddag, där 18 fastighetsägare var representerade, bjöd på ett fantastiskt vårväder. Vår ordförande hade planerat arbetet väl, som vanligt, och delade upp oss i ett antal arbetslag. Städning/räfsning av allmänningarna, klippning av gräsmattan, uppriktig av postlådeställningengen, rensning av inlopp/utlopp i samtliga vägtrummor, uppgrusning av vägen ( här ställde Stefan upp som skicklig chaufför av den inhyrda lastmaskinen) samt det kanske viktigaste dvs korvgrillning med tillhörande fika och hembakat!!

2016-03-30. Ännu ett vårtecken: Vår fantastiske ordförande har plockat bort de röda vägkäpparna!

2016-03-24. Det finns lite byggnadsmaterial över från Susanne och Christers husbygge:3.5 m2 parkett, vita lister samt drevgarn. Hör av er till dem!!

2016-03-22. Vårtecken: nedströms Slussen i Västanfors simmar fiskmåsar. Vid Ramnäs kyrka fanns tofsvipor, sångsvanar, kanadagäss samt knippor.

2016-03-03. Susanne och Christer har flyttat in i sitt nya hus, varmt välkomna till Köpmanhamn! Deras nya emailadress finner du under fliken  kontaktpersoner.

 Det nya huset, stort vitt, väster om Susanne och Christer, är nu rest och taket på!!!

2016-02-01. Vägtrumman vid Marie och Kenth har frusit igen och smältvattnet rinner över vägen,  ett dike i vägen är fixat! så det går att ta sig fram.

Vägtrumman på stigen mellan Köpmanhamn och Sjöhagen är tilltäppt. Det innebär att en rejäl sjö har bildats på Elisabeths och Stefans gård. Vi försöker att pumpa bort vattnet samt göra ett dike i vägbanken.

2016-01-04. Marken har täckts med ca 3cm nysnö och hela sjön är tillfrusen. Isen är tydligen så pass tjock så att pimpelfiskare var långt ute från land och provade fiskelyckan.

2015-12-21. Markarbetet dvs schaktning för det nya huset väster om Susanne och Christer har påbörjats.

2015-11-07. Släpkärrran med den gamla brevlådeställningen har körts till återbruket. Tack Anders för lånet av en rejäl släpkärra!

2015-10-26. Nu har vår fantastiske ordförande börjat att sätta upp de röda snöpinnarna, vi får hoppas att snön dröjer.

2015-10-15. Vägpottorna är fixade!!! En grävmaskin har börjat att planera vägen till den nya tomten bredvid Susanne o Christer. Infarten till tomten blir snett emot Engströms infart och vägen kommer att gå i åkerkant/skogskant.

2015-10-06. Sopsäckarna från höstens arbetsdag har nu körts till SÄNKMOSSEN, det var 15 st säckar.

2015-09-15. Höstens arbetsdag genomfördes den 12/9 och ca 15 fastigheter var representerade. Postlådorna flyttades till det nya stället, den gamla postlådeställningen ligger nu på en släpkärra, att köras tiil SÄNKMOSSEN. Allmänningen rensades upp och en massa sopsäckar väntar på färd till SÄNKMOSSEN. Dagen avslutades med välbehövlig fika samt grillning.

2015-09-09. Man gräver ner fiberkabel till Susanne o Christers ny nus, Då kommer vägen utanför Skoglunds att vara avstängd fredag 11/9 08.00 -10.00.

2015-08-16. Lördagen den 15/8 sattes postlådeställningen upp. Under ledning av Ingemar arbetade 5 man ,med stor snickarkunskap, med att iordningställa det nya postlåderamverket. Det blev toppensnyggt! På höstens arbetsdag kommer postlådorna att flyttas över till denna nya plats.

2015-08-13. Nu har Ingemar och Stefan gjort en jätteinsats. De har lagt ner ytterligare 3m vägtrumma för att på så sätt förlänga platsen där postlådorna kommer att placeras. Dessutom har de återfyllt med grus och planat ut de hela. Kenths hjullastare har varit en förutsättning för detta arbete. Tack Kenth för lånet av maskinen!

2015-08-10. Vår entreprenör har slagit vägrenar och diken hela sträckan från 66:an till vändplanen mot Sjöhagen. Detta betyder att höstens arbetsdag blir lindrig vad beträffar dikesröjning.

2015-08-09. Lördagen den 8/8 började förberedelse av flytt av postlådor. 6 man under ingemars ledning lade ner en ny 12 m lång vägtrumma. Med hjälp av Stefan G och Kenths lastare fylldes diket och åkersnutten ut. 6 plintar grävdes ner, med noggrann avvägning. Välkommet fika serverades i halvtid. Nu återstår uppbyggnad av postlådeställningar. Ingemar återkommer med ny kallelse inom kort, för detta arbete.

2015-06-25. Nu har vår fantastiske ordförande än en gång lagat vägpottor!! Under sommaren kommer man att "sladda" den del av vägen där nytt grus spridits, detta för att jämna till de små gupp som uppstått.

2015-06-16. På årets sommarfest deltog 10 st. Vi började med en välkomstdrink, för att sedan inleda pilkastningstävling. Vinnare blev Börje Engvall. Innan maten fick deltagarna också gnugga geniknölarnai i form av en frågestund. Bäst lyckades familjen Aho. Under middagen och senare på kvällen förekom dragspelsmusik och allsång. Vid 22-tiden avslutades en lyckad festkväll, där var och en gick hem till sitt.

2015-06-14. Årsmötet hölls på lördagen i strålande väder och ca 15 fastigheter var representerade. Protokollet kommer att distribueras via email till de som uppgett mailadresser, övriga får protokollet via kungliga postverket. En summering av de viktigaste besluten kommer att publiceras på sidan "viktig information".

2015-06-14. Tältet restes på allmänningen på fredagen, dvs dagen före årsmötet. Viss tveksamhet fanns att om vi skulle få kraftig blåst, skulle då tältet stå emot ett oväder???  Det visade sig att farhågorna var berättigade. Man tvingades förankra tältduken med diverse plank på fredagskvällen, men årsmötet samt den årliga festen kunde genomföras. Det blir ett nytt tält till nästa år !!!!

2015-05-09. På vårens städdag var ca 15 fastigheter representerade. Arbetet bestod i att fylla vägpottor (betydligt mindre nu  då uppgrustning av stora delar av vägen är genomförd). Vidare så krattades och städades grönytorna vid de båda bryggorna. Det stora arbetet var att återställa marken -med både grus och framförallt matjord- efter nedgrävning av fibern.vår fantastiske ordförande klippte gräset på allmänningen, fastän han är nyopererad. Arbetsdagen avslutades med korvgrillning och öl samt nybakad toscakaka och kaffe.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

................................... MEDLEMS.. BLOGG.................................

Gräsklippningslista 2015

17 jun 2015

Allmänningens klippningslista vecka 25: Bengt Thid vecka 26: Eva Sols, vecka 27: Göran Gustavsson, vecka 28: Ingemar Skoglund, vecka 29: Ragnar Andersson, vecka 30: Börje Engvall, vecka 31: Rickard Jansson, vecka 32: Christer Ericsson, vecka 33: Kent Ericsson, vecka 34: Lars Björklund, vecka 35: Emil Ericsson, vecka 36: Stefan Götesson Om inte veckan pa ssar, [...]


Skogsbranden

6 aug 2014

Nu har skogsbranden rasat i nästan en vecka. De första dagarna höll sig såväl rök som röklukt på den östra sidan av sjön. Natten till tisdagen såg vi eldssken i skyn åt Sumbohållet. Tisdagen var besvärlig med stinkande röklukt och en sikt på endast 50 meter. På tisdagen kom en helikopter och släppte vatten över oss?????. Vi får hoppas att vattenbombningarna ger resultat.


Köpmanhamnsminne 1

24 apr 2014

Författare är Lars Björklund, som skriver: Våren 1977 var besvärlig.  Vintern var snörik och värmen häftig. Aspens vatten steg långt över sina bräddar och låg över dagens övre dämningsnivå. Bryggor och bryggdelar flöt litet här och var ute på Aspen. På vår tomt låg ekan upp-och nedvänd på ett par bockar långt uppe på land [...]


Sjöhagen och fornlämningar

4 okt 2013

Den 2/10 2013 presenterade arkeologerna utgrävningar av järnframställningsplatsen i Sjöhagen. Vid strandkanten har man funnit rester av "ugnar". Det mest intressanta är väl att det finns en mycket mycket gammal gruva på Skrumla udde!!!  Om man går stigen längs stranden norrut, nedanför tomterna närmast stranden, och då man kommer in i skogen så reser sig [...]


Sommarfesten den 15/6 2013

18 jun 2013

Vädret var med oss även detta år. Festfixaren Eva höll i femkampen (bild kommer senare). Vi kastade stövlar, bollar, hästskor och pilar samt sköt med båge (bilder kommer senare). De tre sittande herrarna var kontrollanter (bilder kommer senare). Lag "älgarna" som bestod av Stefan, Börje, Marianne och Lena vann tävlingen. Medhavd mat och dryck intogs därefter unde sång- och dragspelstoner.