Köpmanhamnsminne 1

Författare är Lars Björklund, som skriver:

Våren 1977 var besvärlig.  Vintern var snörik och värmen häftig. Aspens vatten steg långt över sina bräddar och låg över dagens övre dämningsnivå. Bryggor och bryggdelar flöt litet här och var ute på Aspen. På vår tomt låg ekan upp-och nedvänd på ett par bockar långt uppe på land (trodde vi). När vattnet nådde upp över bockarna var det bara att vända ekan och ro ut mellan björkarna. Vårt hus låg högt och dit nådde inte vattnet. Bara jordkällaren vattenfylldes, men den var ju tom tidigt på våren.

Andra fastigheter klarade sig sämre och trots försök att stoppa vattnet med sandsäckar trängde vatten in i och under dåvarande Gröns, Hansdotter/Jonssons och Engströms fastigheter. Nu finns inga av dessa hus kvar utan har ersatts av eller håller på att ersättas av säkrare belägna från vattnet. Huset på Gröns tomt blev nog värst drabbat, men fastigheten som då ägdes av byggmästare Segerström revs samma år och ersattes av det idag befintliga huset betydligt högre upp.

24 apr 2014