Sjöhagen och fornlämningar

Den 2/10 2013 presenterade arkeologerna utgrävningar av järnframställningsplatsen i Sjöhagen.

Vid strandkanten har man funnit rester av "ugnar".

Det mest intressanta är väl att det finns en mycket mycket gammal gruva på Skrumla udde!!! 

Om man går stigen längs stranden norrut, nedanför tomterna närmast stranden, och då man kommer in i skogen så reser sig en liten bergknalle. På toppen av knallen har våra förfäder brutit malm och man kan tydligt se ett gruvhål. Gruvhålet ca 3-4 m djupt och 5 m i diameter.

 

4 okt 2013